Medical information Article 2

Artikel 2

50% van de artsen willen voedingssupplementen voorschrijven
Méér dan 35 % van de Amerikaanse bevolking - 72 miljoen mannen en vrouwen - kiest voor een vorm van aanvullende geneeskunde. Slechts 40 % durft zijn arts echter te vertellen dat hij of zij voedingssupplementen gebruikt. Het ‘Institutes of Health’ deed navraag bij ruim 4000 dokters en kwam tot de slotsom dat de helft van de ondervraagde medici niet zouden twijfelen om voedingssupplementen voor te schrijven indien zou blijken dat ze effectief werken!!!!!!!

Het gebruik van voedingssupplementen steeg in de periode 1980-1997 met 380 % in de Verenigde Staten. Het Institute of Medicine wil nu nieuwe criteria opstellen waaruit kan blijken of een stof al of niet werkzaam is als ondersteunende of behandelende therapie voor een bepaalde gezondheidsklacht. In het boek ‘Complementary and Alternative Medicine in the United States’ dat volgende maand verschijnt, maar waar de Orthofytoredactie al een proefdruk kon van lezen, staat dat aan het Amerikaanse Congres (het parlement) wordt gevraagd om de regels waaraan voedingssupplementen moeten voldoen, gewijzigd zouden worden.

Alle nutraceuticals moeten wetenschappelijk onderbouwd worden en artsen moeten veel gemakkelijker toegang krijgen tot de kern van studies die het mogelijke werkingsmechanisme van een supplement duidelijk maakt. Dokter Stuart Bondurant, die lid is van het ‘Board on Health Promotion and Disease Prevention’ schrijft in het boek dat er nog veel te veel voedingsaanvullingen op de markt zijn waarvan de inhoud niet klopt met de samenstelling die op het etiket vermeld staat. In de toekomst kunnen enkel wetenschappelijk onderbouwde en gecontroleerde supplementen in aanmerking komen om door artsen te worden voorgeschreven.

Een aantal bedrijven doet trouwens al aan degelijk onderzoek en productkwaliteitscontrole. Dr. Bondurant, die verbonden is aan de Georgetown University School of Medicine in Washington D.C., schrijft verder dat alle informatie over supplementen én medicijnen in begrijpbare taal beschikbaar moet worden voor artsen en patiënten. Het is de bedoeling de patiënt - in samenspraak met de arts - te laten kiezen tussen klassieke geneeskunde, een complementaire behandeling of een combinatie van beide. Klinische studies blijven de ‘gouden standaard’ om de efficiëntie van een bepaalde stof na te gaan. De auteur is echter van mening dat voor voedingsaanvullingen ook iets minder strengere criteria aanwijzingen kunnen geven om het nut van een bepaalde stof te bewijzen. "Nutraceuticals zijn stoffen die zich in de overgangszone bevinden tussen voeding en geneesmiddelen. Indien klinisch onderzoek niet haalbaar is, moeten observationele, of ‘case control’ studies duidelijk maken of een stof al of niet in aanmerking komt om door een arts te worden voorgeschreven.