ABCDEtixx: verzuring

Wanneer een sporter een inspanning aan hele hoge intensiteit uitvoert, dan haalt het lichaam zijn energie voornamelijk uit de afbraak van glucose en glycogeen. Bij deze afbraakprocessen wordt melkzuur gevormd. Dit melkzuur-element splitst in lactaat en een proton. Dit proton zorgt ervoor dat de zuurtegraad, of de pH, van het bloed daalt, dit is wat men noemt ‘verzuring’.

Ons lichaam heeft verschillende manieren om deze protonen op te vangen, waardoor de pH van het bloed dus minder zal dalen en er dus minder verzuring zal zijn, dus je zal er ook minder last van ondervinden. Deze buffercapaciteit is uiteraard niet oneindig.

Ze kan wel verhoogd worden,door enerzijds meer training, waardoor de buffercapaciteit vergroot. Anderzijds kan je deze capaciteit ook verhogen door bijvoorbeeld supplementen. Een voorbeeld van zo’n supplement is beta-alanine. Beta-alanine helpt de capaciteit van één bepaalde soort buffer van ons lichaam te vergroten.